Yderområder, turisme og fritid

Kultur, turisme og fritid skal styrkes – både i by og på land

Vi har en kommune, hvor halvdelen af borgerne bor i landdistrikterne. Landdistrikterne er et aktiv for hele Næstved Kommune og vi vil skabe rammerne for, at det er attraktivt at bo i kommunens landdistrikter.
Et rigt forenings- kultur- og idrætsliv er med til at gøre Næstved Kommune attraktiv for såvel unge som
ældre. Næstved kan – både by og land.

Det vil vi kæmpe for:
 • Det skal være attraktivt at bo – såvel på land som i by. Styrket fokus på befolkningsvækst og erhvervsudvikling i Næstved, Holmegaard, Fladså, Suså og Fuglebjerg.
 • Mere – og tidligere – borgerinddragelse. Man skal være med til at udvikle sit lokalsamfund.
 • Vi skal have flere borgere ud i naturen. Der skal udarbejdes en kommunal naturkanon, så flere borgere og turister vil benytte de naturtilbud og oplevelser, som er tilgængelige i lokalområdet.
 • En styrket indsats mod kriminalitet, herunder specielt handel med stoffer – også uden for Næstveds bygrænse.
 • Dyrke turismemulighederne i hele kommunen. Der skal udvikles en ny og mere ambitiøs strategi for turismeerhvervet. Synergien mellem de mange eksisterende tilbud skal udnyttes og vi skal aktivt tiltrække investorer til vores turismesektor.
 • Vi skal have flere overnatningsmuligheder. Næstved skal være en feriekommune.
 • Vi skal understøtte turismeerhvervet ved at arbejde for bedre rammevilkår og levere god og effektiv erhvervsservice. De private aktører er et kæmpe aktiv – også på turismeområdet.
 • Næstved skal være en turismekommune. Vi skal styrke fokus på outdoor med bedre adgang til og oplysning om vores naturområder, sikre cykelstier og styrket fokus på den blå turisme.
 • Vi skal understøtte udviklingen i bymidten, samt i Karrebæksminde og på Enø sammen med de erhvervsdrivende.
 • En styrkelse af de lokale fællesskaber og de lokale foreninger. Vi skal både styrke amatør- og elitesporten

Konkrete målsætninger

 • En mere synlig borgerservice tæt på borgerne. Antallet af kommunale medarbejdere, der er placeret uden for Næstved by skal fordobles.
 • Bedre busforbindelser i yderområderne
 • Der skal etableres et samarbejde mellem vores attraktioner, så vi brander Næstved som  turismekommune.
 • Enø og Gavnø skal med i Ø-passet.
 • Styrk amatørsporten med bedre faciliteter.
 • Der skal flere frivillige foreninger, flere private aktører og mere elitesport ind i Arena Næstved.
 • Gratis lokaleleje for foreninger.
 • Næstved skal være en Team Danmark-kommune.