Klima og miljø

Næstved skal være Danmarks reneste kommune

Vi ønsker ren natur, skove og byer. Væk med plastik, papir, flasker, haveaffald osv. Vores kommune skal være Danmarks reneste i løbet af de næste fire år. Det skaber glæde for os, der bor her og giver samtidig Næstved et godt image over for besøgende og turister.

Det vil vi kæmpe for:
 • En klimavenlig og effektiv affaldssortering – uden for meget besvær for borgerne.
 • En by med plads til bilerne – og med gode muligheder for elbilerne. Offentlige ladestandere skal udrulles.
 • Næstved Kommune skal prioritere de grønne tiltag i driften og skal således indtænke størst
  mulige miljømæssige hensyn hele vejen rundt.
 • Mindre CO2 – mere biodiversitet. Mere vild natur i Næstved Kommune.
 • Næstved skal udvikle sin grønne og bæredygtige erhvervsklynge. Vi skal styrke Næstveds styrker.
 • Klima- og miljøtiltag skal give resultat i forhold til indsats og økonomi.

Konkrete målsætninger

 • Alle genbrugsstationer skal have åbent om søndagen.
 • 50 yderligere affaldsspande i Næstved by – særligt i befærdede områder.
 • Et grønnere Næstved – man skal kunne se et træ fra alle matrikler i kommunen.
 • Hver gang, der fældes et træ, skal der plantes to nye.
 • Elektrificering af kommunale busser og biler.
 • I Næstved Kommunes klimaplan for årene 2020-2030 hæves niveauet for reducering af CO2-udledningen fra en tidligere målsætning på 50 % reduktion i 2030 til en reduktion på 70 % i 2030 i forhold til CO2-udledningen i 1990. Denne målsætning skal fremrykkes til 2028.

”Det nye Næstved handler kort sagt om flere arbejdspladser, en grønnere kommune, bedre
vilkår for erhvervslivet, gode skoler og daginstitutioner, en sund kommunal økonomi og ordentlig hjælp til ældre, syge og svage.”