Kernevelfærd

Det nye Næstved skal have en sund økonomi

En sund økonomi sikrer gode skoler og daginstitutioner, og ordentlig hjælp til de ældre, syge og handicappede. Næstved Kommune er en af de kommuner i Danmark, der ligger dårligst placeret driftsøkonomisk (Nummer 74 ud af 98 kommuner). Det skal der rettes op på!

Det vil vi kæmpe for:
 • Stop for ufinansierede budgetoverskridelser.
 • Tillid og ansvar til kommunens medarbejdere. Arbejdsmiljøet skal være i top og sygefraværet i bund. Ledelse og medarbejderne er altafgørende.
 • Mindre bureaukrati: Væk med overflødige regler og dokumentation.
 • Ja til at pengene bruges hos borgerne – ikke til administration.
 • Vi støtter, at der kommer flere private aktører på fx skole- og ældreområdet. En øget konkurrenceudsættelse vil kunne frigivemidler til andre velfærdsopgaver.
 • Flere ledige skal kunne forsørge sig selv. Indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet.
 • Gælden væk og styr på økonomien. Mindre afhængighed af udligning fra andre kommuner.

Konkrete målsætninger:

Værdighed for både de ældre og dem, der passer på dem:
 • Større fleksibilitet og frihed til selv at vælge pleje, mad etc.
 • Plejecentre skal omdøbes til plejehjem. Uanset hvor du bor, skal dit hjem være dit hjem og ikke et ”center”.
 • Ældreplejen skal være et sted, vi trygt kan tilbyde vores forældre og bedsteforældre. Dette er en af en kommunes fornemmeste opgaver.
 • Øget fokus på ældre i eget hjem. Der skal udarbejdes en plan for opsøgende arbejde for at mindske ensomhed og styrke fællesskabet.
 • Frikommune-forsøg med plejehjem, der samarbejder med fx skolerne.
 • Mindre arbejdspres – mere omsorg og nærvær.
 • Flere attraktive seniorboliger
Børn og unge er vores fremtid:
 • Der skal være ro på skoleområdet. Nej til flere skolelukninger. Vi vil bevare alle skolematrikler på landet.
 • Større selvstændighed for skolerne, decentrale beslutningsgange og mere ansvar til den enkelte skoleleder.
 • Vi vil have fokus på faglighed, trivsel og dannelse i folkeskolen.
 • Bedre indeklima, samt bedre toiletter og håndvaske på folkeskolerne.
 • Fokus på håndværksuddannelserne i samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser.
Borgere med handicap fortjener et liv med værdighed og muligheder:
 • Borgere med handicap skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere med respekt for det enkelte menneske.
 • Når en familie rammes af handikap, skal der tilbydes et møde med en fagligt kompetent fagperson, der vejleder om, hvilken hjælp, at de kan forvente.
 • Der skal være tilbud om udvikling: Kognitivt, motorisk, sensorisk og sprogligt

”Det nye Næstved handler kort sagt om flere arbejdspladser, en grønnere kommune, bedre
vilkår for erhvervslivet, gode skoler og daginstitutioner, en sund kommunal økonomi og ordentlig hjælp til ældre, syge og svage.”