Erhverv, bosætning og infrastruktur

Kommunen er til for borgere og virksomheder - ikke omvendt

Det Konservative Folkeparti har langt om længe fået forhandlet på plads at dækningsafgiften fjernes, men der er lang vej endnu. Næstved Kommune ligger langt nede på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. I dag pendler knap 16.000 mennesker ud af kommenen for at arbejde, mens kun knap 6.000 pendler til kommunen. Vi har altså masser af arbejdskraft – det er arbejdspladserne der mangler. Målet med den konservative erhvervspolitik er at tiltrække langt flere virksomheder til kommunen. Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver vækst og skatteindtægter. Og skatteindtægter finansierer velfærden. Der er behov for et særligt fokus på dette område efter coronakrisen. Der skal ske en genopretning hurtigst muligt.

Det vil vi kæmpe for:
 • Det skal være nemmere at være virksomhed i Næstved. Èn indgang, positiv sagsbehandling og kortere svartid, fokus på iværksættere og flere ressourcer til at rekruttere virksomheder.
 • Skabe bedre dialog mellem borgere, virksomheder og kommune. En kulturændring, så den
  første sætning man møder i dialogen med kommunen lyder ”Hvad kan jeg gøre for dig?
 • Tættere dialog med kommunens virksomheder. Lokale virksomheder skal inddrages i
  velfærdsopgaverne og der skal være mere konkurrenceudsættelse.
 • Udviklingspartnerskaber: Øget fokus på tiltrækning af investorer.
 • Borgeren i centrum med en klar plan for genopretning efter corona.
 • ”Danmarks bedste pendlerkommune” – Motorvej til Næstved – NU! Og derefter rute 22 til Slagelse
 • Nej til skattestigninger.

Konkrete målsætninger

 • Der skal etableres tiltrække 2.000 nye arbejdspladser i den kommende valgperiode. Hertil
  skal der være en målsætning om at tiltrække mindst én stor ny virksomhed til kommunen
  med over 100 medarbejdere.
 • Næstved skal rykke sig fra den dårligste femtedel til den bedste femtedel vedrørende
  erhvervsvenlighed.
 • Udbud skal splittes op i mindre dele, så lokale virksomheder kan byde med.
 • Virksomheder skal have én indgang og tilgangen skal være, at alt kan lade sig gøre.
 • Flere grunde til industri og erhverv – så vi er klar, når motorvejen kommer.
 • Der skal udvikles en strategi for, hvordan de kommende forbedringer af infrastrukturen udnyttes.
 • Gode og sikre veje – fokus på skoleveje og cykelforhold. Dette gælder også indfaldsvejene.
 • Et konstant fokus på, at der etableres sikre og logiske veje til nye boligområder.
 • Næstved skal fortsat være Sydsjællands handelshovedstad og vi skal have vores stolte
  historie frem i lyset.
 • Der skal ansættes en stadsarkitekt for at sikre en arkitektonisk og æstetisk udvikling.
 • Der skal laves en helhedsplan for, hvor der skal udvikles boligområder, og hvem vi skal
  tiltrække, så der også ender med at bo nogle i de udviklede områder, herunder
  inderhavnen hvor der skal være boliger, caféer, kontorer og overnatningssteder.

”Det nye Næstved handler kort sagt om flere arbejdspladser, en grønnere kommune, bedre
vilkår for erhvervslivet, gode skoler og daginstitutioner, en sund kommunal økonomi og ordentlig hjælp til ældre, syge og svage.”