Folketingskandidat

Mads Andersen er regionens lokale folketingskandidat og han er klar til at tage kampen op mod Borgen.
Han er af den overbevisning at den politiske debat i mange situationer er blevet så politisk korrekt og ren, at den er blevet helt tom.
Mads vil kæmpe for et velfærdssystem som tilgodeser og i større grad koncentreres omkring dem som har mindst og kan mindst.
Folkeskolereformen er ifølge Mads en fejl og han mener at der bestemt er plads til forbedring. Han vil gøre op med den traditionelle måde vi tænker klasser på og vil have fokus flyttet tilbage til undervisningen.

Læs mere om Mads Andersen, hans kamp mod Borgen og ikke mindst hans politiske værdier på madsmodborgen.dk